Thông tin liên hệ : 

Điện thoại: 024 6683-5533 – Hotline: 0915.885.558
Email:viet@caycanhhanoi.com
Websie: http://shopcayxanh.com